Paintball Arena Kaarst
Offers
 • STARTERSPAKKET

  Entreeprijs

  Uitrusting met marker, hopper, HP-systeem en gezichtsmasker

  200 paintballs en perslucht

  35,00 €

  PAKKET 1

  Entreeprijs

  Uitrusting met marker, hopper, HP-systeem en gezichtsmasker

  500 paintballs en perslucht

  € 45,00

 • PAKKET 2

  Entreeprijs

  Uitrusting met marker, hopper, HP-systeem, gezichtsmasker en battlepack + 2
  pods

  1000 paintballs en perslucht

  € 65,00

  PAKKET 3

  Entreeprijs

  Uitrusting met marker, hopper, HP-systeem, gezichtsmasker en battlepack + 2
  pods

  2000 paintballs en perslucht

  € 85,00

 • PAKKET 4

  Entreeprijs

  Uitrusting met toernooimarker (ETEK3), elektrische hopper (rotor),

  HP-systeem, gezichtsmasker en battlepack + 2 pods

  500 paintballs en perslucht

  € 65,00

  SPELERS MET EIGEN UITRUSTING

  Entreeprijs

  exclusief

  paintballs

  € 15,00

 • Paintballs

  PAINTBALLS
  500 Paint 21 €
  1.000 Paint 38 €
  2.000 Paint 65 €
PAINTBALLREGELS

PAINTBALLREGELS

Minimumleeftijd:

In Duitsland geldt een wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar om paintball te mogen spelen.

Algemene regels:

Elke speler moet vóór het betreden van het speelveld een overeenkomst/schadeloosstelling ondertekenen en de entreekosten betaald hebben. De paintballs, uitrusting en de entreekosten moeten onmiddellijk betaald worden.
De instructies van de scheidsrechter (marshall)/het personeel moeten altijd opgevolgd worden. Er mogen geen eigen paintballs en geen eten en drinken worden meegebracht. Eigen CO2 alleen voor persoonlijk gebruik in een fles.

Speel sportief en eerlijk en respecteer de andere medespelers. Oneerlijk gedrag wordt niet geduld. Meerdere waarschuwingen door de scheidsrechter (marshall) /het personeel kunnen tot verwijdering van het speelveld leiden. Je krijgt het entreegeld en de kosten voor de uitrusting dan ook niet terug. De speler is zelf verantwoordelijk voor het aanhouden van de snelheid waarmee de verfballen uit zijn marker komen. Als de snelheid van 214 fps/.68 kaliber, 300 fps/.50 kaliber resp. 7,5 joule wordt overschreden, kun je door de scheidsrechter (marshall)/het personeel van het speelveld verwijderd worden. Alleen markers met het officiële F-merkteken mogen gebruikt worden. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan op het speelveld.

Alvorens het speelveld te betreden geldt voor elke speler/scheidsrechter (marshall) /medewerker: gezichtsmasker opzetten! Het masker mag op het speelveld nooit afgezet worden, ook niet bij de in- en uitgang van het speelveld (sluis). Als een verfbal het gezicht raakt, kan dit letsel veroorzaken. Als er zich tijdens het spel problemen voordoen, bijv. zichtproblemen, kun je een scheidsrechter (marshall) of een speler om hulp vragen. Deze begeleidt je vervolgens naar de uitgang. Hetzelfde geldt voor het verlaten van het speelveld. Alvorens het speelveld te betreden, moet gecontroleerd worden of de loopopening met een loopstop of loopsok is afgesloten
en de marker is beveiligd. Dit geldt ook voor beveiligde, lege en kapotte markers. Buiten het speelveld moet de loop van de marker altijd naar beneden gericht zijn. Als je nog vragen hebt, kun je die aan de scheidrechter (marshall) of aan een medewerker stellen.

 

Kleding:

Paintballverf is uitwasbaar, maar toch raden wij aan om oude kleding te dragen. Het dragen van camouflagekleding en militaire kleding is verboden. Paintball moet uiteindelijk een sport blijven en geen strijd. Spelregels:

Op het speelveld mogen alleen de officieel toegelaten speelvarianten gespeeld worden, bijv. volgens de regels van de paintballvereniging (Capture the Flag etc.). Een speler is geraakt als een paintball het lichaam (van kop tot teen) of de marker raakt en daardoor een duidelijk zichtbare verfvlek achterlaat. De speler die is geraakt moet vervolgens hardop HIT roepen om de tegenspelers te laten weten dat hij geraakt is. Daarna moet de speler die geraakt is met zijn hand op zijn hoofd (of met zijn hand in de lucht) direct het speelveld verlaten of in een hoek van het veld wachten tot het spel is afgelopen. Er mag niet meer op de speler geschoten worden!!!

Het doorgeven van paintballs, markers of bruikbare informatie over waar de tegenspelers zich bevinden is verboden. Bouncers zijn paintballen die niet op het lichaam of de uitrusting uit elkaar spatten. Deze treffers zijn ongeldig en de speler hoeft het speelveld niet te verlaten. Als je niet zeker bent of je wel of niet geraakt bent, vraag dan een scheidsrechter (marshall) of je af bent of niet. Paintballs die op hindernissen voor spelers openbarsten en zo slechts kleine verfspatten op het lichaam of de marker achterlaten zijn eveneens ongeldig. Als een speler dicht (1-2 meter) naar een tegenspeler toe kan sluipen, moet hij hardop Gotcha roepen en
mag niet op hem schieten. De tegenspeler ligt dan wel uit het spel. Schieten vanaf korte afstand (korter dan 3 m) is absoluut verboden. Dit kan letsel veroorzaken.

Alle spelers die zich niet aan de regels houden, worden door de scheidsrechter (marshall)/het personeel van het speelveld verwijderd. Je krijgt de entreekosten en de kosten voor de uitrusting dan niet terug.