Paintball Arena Kaarst
Offers
 • STARTERSPAKKET

  Entreeprijs

  Uitrusting met marker, hopper, HP-systeem en gezichtsmasker

  200 paintballs en perslucht

  35,00 €

  PAKKET 1

  Entreeprijs

  Uitrusting met marker, hopper, HP-systeem en gezichtsmasker

  500 paintballs en perslucht

  € 45,00

 • PAKKET 2

  Entreeprijs

  Uitrusting met marker, hopper, HP-systeem, gezichtsmasker en battlepack + 2
  pods

  1000 paintballs en perslucht

  € 65,00

  PAKKET 3

  Entreeprijs

  Uitrusting met marker, hopper, HP-systeem, gezichtsmasker en battlepack + 2
  pods

  2000 paintballs en perslucht

  € 85,00

 • PAKKET 4

  Entreeprijs

  Uitrusting met toernooimarker (ETEK3), elektrische hopper (rotor),

  HP-systeem, gezichtsmasker en battlepack + 2 pods

  500 paintballs en perslucht

  € 65,00

  SPELERS MET EIGEN UITRUSTING

  Entreeprijs

  exclusief

  paintballs

  € 15,00

 • Paintballs

  PAINTBALLS
  500 Paint 21 €
  1.000 Paint 38 €
  2.000 Paint 65 €
COLOFON

COLOFON

Gegevens conform de Duitse Telemediawet (TMG, § 5):

Globalmarketing GmbH

Christenfeld 1

41379 Brüggen

Ref. Paintball

Vertegenwoordigd door:

Bernd Hausmann
Jan Wollenhaupt

Contact:

Telefon: +49 162 9514271
E-Mail: info@paintball-arena-kaarst.de

Btw-nummer:

Btw-nummer conform § 27 a van de Duitse Wet op de omzetbelasting:
DEDE160343119

Fiscaal nummer:

102/5816/0823

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De inhoud van onze website is met de grootste zorg samengesteld. Voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 lid 1
van de Duitse Telemediawet verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s.
Conform § 8 t/m 10
van de Duitse Telemediawet zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht,
verstrekte of opgeslagen externe informatie te controleren of te onderzoeken
of deze in strijd is met de wet. De verplichting tot verwijdering of blokkering
van informatie volgens de algemene wetten blijft hiervan onverlet. Wij kunnen
echter pas aansprakelijk worden gesteld vanaf het tijdstip van kennisneming
van een concrete rechtsschending. Bij het bekend worden van een dergelijke
rechtsschending zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons website bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van
deze sites hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor de inhoud van deze externe websites. Voor de inhoud van de
pagina’s waarnaar wordt verwezen is altijd de betreffende aanbieder of exploitant
verantwoordelijk. De gekoppelde pagina’s zijn ten tijde van de koppeling
gecontroleerd op mogelijke rechtsschending. Ten tijde van de koppeling hebben
wij geen onwettige inhoud kunnen vaststellen. Een permanente inhoudelijke
controle van de gekoppelde pagina’s kan echter zonder concrete aanwijzingen
voor een rechtsschending niet van ons worden verwacht. Bij het bekend worden
van rechtsschendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitanten van de websites samengestelde inhoud en teksten op deze
pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor het kopiëren, bewerken,
verspreiden en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is
de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur c.q. samensteller nodig.
Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor
privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina
niet door de exploitant werd samengesteld, zijn de auteursrechten van derden in
acht genomen. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u een
schending van het auteursrecht tegenkomen, vragen wij u ons hiervan op de hoogte
te brengen. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij dergelijke
inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is doorgaans zonder opgaaf van persoonsgebonden
gegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina’s persoonsgebonden gegevens
(bijv. naam, adres of e-mailadressen) gevraagd worden, gebeurt dat voor
zover mogelijk steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw
uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij willen u erop
wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie via e-
mail) niet altijd veilig kan zijn. Het volledig beschermen van de gegevens tegen
toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de
colofonplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van
niet uitdrukkelijk aangevraagd marketing- en informatiemateriaal wordt hiermee
uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitanten van de pagina’s behouden zich
uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van
ongewenste toezending van marketingmateriaal, bijvoorbeeld via spammails.

Bron: disclaimer van eRecht24, het portaal voor internetrecht van advocaat
Sören Siebert.

 

Webanalyseservice

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van
Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies; dit zijn
kleine tekstbestanden die op uw

computer worden opgeslagen en die analyseren hoe de website door u gebruikt
wordt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website
(inclusief uw IP-adres) wordt aan de server van Google in de V.S. doorgegeven en
daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website
gebruikt, om rapporten over de activiteiten van de website voor de exploitant van
de website op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en
internetgebruik aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verstrekken
indien Google hiertoe wettelijk is verplicht of voor zover de derden deze gegevens in
opdracht van Google verwerken. Google zal in
geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt het
gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Wij willen u er
echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website kunt
gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u Google toestemming voor de
verwerking van de door u verstrekte gegevens voor de eerder genoemde doeleinden
en op de hierboven beschreven wijze.